Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

oceanstrat
12:48
każdy w życiu musi się wycierpieć żeby trafić w końcu na szczęście
Reposted frommelancholy69 melancholy69 viaxannabelle xannabelle
oceanstrat
12:47
A czasem nie potrzeba niczego więcej oprócz przytulenia. Żeby ktoś Cię przytrzymał jak się rozpadasz.
Reposted fromawakened awakened viaxannabelle xannabelle
oceanstrat
12:46
są oczy, których koloru nigdy nie zapomnisz,
są usta, z których pocałunku nigdy nie zetrzesz
Reposted fromunforgiving unforgiving viaxannabelle xannabelle
oceanstrat
12:44
9011 6056
oceanstrat
12:42
12:42
9327 eb6f 500
Reposted fromsunlight sunlight viawishyouwerehere wishyouwerehere
oceanstrat
12:42
Zły moment i okoliczności wszystkie.
Rozstaliśmy się tak jakoś, kurwa, dziwnie.
— Bisz - Zawleczki, nakrętki, kapsle
Reposted fromdeviate deviate vianotoco notoco
oceanstrat
12:41
Wyszłabym teraz i zapaliła. I gdzieś wyjechała. I może nie wróciła.
Reposted fromafterthat afterthat vianotoco notoco
oceanstrat
12:41

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero vianotoco notoco
12:40
4665 f7be 500
oceanstrat
12:40

NIE MA TAKIEGO SZCZĘŚCIA,
KTÓRYM SIĘ NIE ZADŁAWISZ.
— Skor
oceanstrat
12:40
1068 fa84
Reposted fromlittlefool littlefool viajasnaa jasnaa
oceanstrat
12:39
6225 4148 500
Karpowicz "Ości" 8
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viapomruki pomruki
oceanstrat
12:39
oceanstrat
12:39
Nie można się wyrzec palenia, gdy nie ma czego całować.
— Freud
Reposted frombeliveinme beliveinme vianikotyna nikotyna
oceanstrat
12:37
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaforallthat forallthat
oceanstrat
12:36
3037 4196
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
oceanstrat
12:34
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viamefir mefir
oceanstrat
12:34
Każda kobieta zrobiła z siebie przynajmniej raz w życiu idiotkę przez faceta.
— piotr c
Reposted frommesoute mesoute viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
oceanstrat
12:34
4185 726e 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl